Wij beheren het mooie winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Vanuit ons beheer huren wij de diensten in van Preventief Veiligheidsdiensten. Deze verzorgen voor ons naast surveillance in de passage tijdens de langere of bijzondere openingstijden van bepaalde winkels ook sluitrondes en alarmopvolging van het complex. De wijze van communicatie en terugkoppeling is snel en klantgericht.